Uzroci i faktori rizika depresije kod starih osoba

Marija Šilje, Joško Sindik

Sažetak


Starenje je puno više od tjelesnog procesa, jer osjećaj starosti uvelike ovisi o socijalnim i osobnim događajima, kao i o našem tjelesnom stanju. Realnost starenja sastoji se od činjenice da su mnoga ograničenja neizbježna. Može se zaključiti da su kod starijih osoba gubitak i stres su glavni faktori koji predisponiraju depresiji. Pod gubitkom i stresom kao bitnim čimbenicima s kojima se starija osoba suočava uglavnom se podrazumijeva: fizička onesposobljenost kao posljedica narušenog zdravstvenog stanja, potom bolni sindromi, senzorni deficit i kognitivno osiromašenje; socijalni gubitci poput smrti supružnika ili partnera, odbačenost od porodice, napuštenost, potom gubitak radne uloge i radnog značaja; smanjenje prihoda također ima udjela, nezadovoljavajući financijski uvjeti, kao i povećanje medicinskih troškova, prilagodba na smrt,  održavanje samopoštovanja, procjena prošlih životnih uspjeha i neuspjeha. Sa starenjem se mijenja i priroda socijalnih uloga i odnosa. Pritom izuzetnu važnost ima tzv. sustav neformalne podrške pojedinčeva okruženja. Obitelj je starijim ljudima primaran izvor socijalne podrške. Od nužne važnosti za mentalno zdravlje starijih osoba je i pravilan unos nutritijenata, te pravilna hidracija. Medicinska sestra-tehničar može osnažiti osjećaj sigurnosti staroj osobi, postupno ju uključiti u njegu, u edukativne programe, u program vježbanja, organizirati druženje osobe treće dobi s odabranim osobama koje imaju sličan problem, a koji rješavaju na racionalan način.


Ključne riječi


medicinska sestra, osnaživanje, socijalno okruženje, starenje

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja