Biljke lončanice za zdravije radno mjesto

Ksenija Vitale

Sažetak


Sažetak U dvadesetom stoljeću uz tehnološki napredak čovječanstva pojavili su se i mnogobrojni specifični zdravstveni problemi vezani uz radno mjesto. Sve više ljudi radi u uredskim zgradama, čije okruženje stvara specifične psihološke i fiziološke efekte. Posebna znanstvena grana, okolišna psihologija, proučava utjecaj radnog prostora na naš osjećaj općeg dobrog stanja kao i mogućnost uspješnog obavljanja radnih zadataka. Cilj ovog rada bio je istražiti postoji li utjecaj biljaka lončanica u radnom prostoru na akutne i kronične respiratorne simptome te na osjećaj udobnosti i uspješnosti u provođenju radnih zadataka. Ispitanici su bili svi djelatnici Škole narodnog zdravlja “Andrija Štampar”. Rezultati su pokazali da oko 63% ispitanika ima biljke lončanice u radnom prostoru, radi oplemenjivanja prostora, udobnosti i boljeg radnog učinka. Uočeni su i pozitivni trendovi utjecaja biljaka posebno udobnost iako su zbog malog broja ispitanika vrijednosti statističke značajnosti granične. Ovo istraživanje je potvrdilo dosadašnje spoznaje da implementacija biljaka na radno mjesto može unaprijediti radno mjesto i značajno smanjiti učestalost različitih simptoma.


Ključne riječi


biljke lončanice, uredski prostor, kronični i akutni respiratorni simptomi, oči, koža

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja