Istraživanje o provedbi preventivnih aktivnosti (programa/projekata) na području Republike Hrvatske tijekom 2015. godine

Andrea Grgić, Tamara Poljičanin, Ivan Pristaš, Dunja Skoko Poljak, Marijan Erceg

Sažetak


Kronične nezarazne bolesti uzrokuju 80% smrtnosti stanovništva i 70% pobola. Među njima prevladavaju bolesti srca i krvnih žila, zloćudne novotvorine, šećerna bolest i kronične obstruktivne bolesti respiratornog sustava. Svjetska zdravstvena organizacija zagovara starteški pristup razvoja integriranih preventivnih programa putem kojih se kroz utjecaj na pojedine rizične čimbenike istovremeno smanjuje pobol i smrtnost od kroničnih bolesti. Zagovara i provedbu ovakvih programa na svim razinama od nacionalne do lokalne kroz intersektorku suradnju vladina i nevladina sustava. Analizom dosadašnjih aktivnosti na području primarne prevencije osnovnih bihevioralnih te biomedicinskih rizičnih čimbenika prepoznato je preko 50 različitih nacrta, prijedloga, inicijativa, programa i strategija koji se trenutno provode ili planiraju provoditi u Republici Hrvatskoj a koji se fokusiraju na navedene rizične čimbenike. U cilju utvrđivanja i analize postojećih preventivnih programa, Hrvatski zavod za javno zdravstvo je u suradnji s Ministarstvom zdravlja Republike Hrvatske tijekom rujna 2015. godine proveo anketu o provedbi preventivnih aktivnosti (programa/ projekata) na području Republike Hrvatske koji su prikazani u ovom radu. Istraživanje je provedeno putem elektroničkog upitnika korištenjem paketa Limesurvey. Analizom je obuhvaćeno 155 programa.


Ključne riječi


prevencija, rizični čimbenici, intervencija, preventivni programi

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja