Stavovi i mišljenja studenata treće godine preddiplomskog studija sestrinstva o odlasku na rad u inozemstvo

Ivana Jasić

Sažetak


SAŽETAK

Uvod:

Iako je sve više onih koji su svjesni sestrinskih migracija, ipak se stječe dojam kako još uvijek nemamo potpune informacije o dimenzijama ove pojave. Sestrinstvo u Europi je regulirana profesija za koju se provodi standardizirano visokoškolsko obrazovanje koje osigurava mogućnost mobilnosti završenih studenata u sve zemlje EU. Kako trenutno u RH oko 4000 studenata koji na visokim učilištima stječu kvalifikacije za medicinske sestre može se očekivati da već studenti u obzir uzimaju rad u inozemstvu kao opciju svoga zapošljavanja.

Cilj:

Osnovni cilj ovoga rada bio je procijeniti stavove i mišljenja studenata završne godine studija sestrinstva na Zdravstvenom veleučilištu Zagreb o migracijama medicinskih sestara.

Metodologija:

Sudionici istraživanja su bili studenti završne godine studija sestrinstva na Zdravstvenom veleučilištu, koji su ispunili online anketu za provjeru stavova i mišljenja o odlasku na rad u inozemstvo.

Rezultati:

Rezultati ovog istraživanja ukazuju kako oko 42% studenata po završetku studija planira ostati raditi u RH, njih 33% se planira zaposliti negdje u inozemstvu (zemlje EU), dok je njih 25% suzdržano. Najčešće spominjani razlozi odlaska iz RH su plaća, radni uvjeti i veća mogućnost napredovanja. Najčešće navođeni razlozi za ostanak u RH su poznato okruženje, troškovi stanovanja te poznavanje jezika.

Zaključak:

Rezultati ukazuju na ozbiljnost problema migracija u sestrinstvu, jer već za vrijeme studija jedna trećina studenata razmišlja o odlasku na rad u inozemstvo. Podaci upozoravaju na potrebu promjena cijelog niza okolnosti u zdravstvu ukoliko želimo smanjiti sestrinske migracije.


Ključne riječi


Ključne riječi: studenti sestrinstva, migracije u sestrinstvu, stavovi, visina plaće, uvjeti rada

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja