PROCJENA ZNANJA STUDENATA SESTRINSTVA I FIZIOTERAPIJE O INFEKCIJI VIRUSOM ZAPADNOG NILA

Ana Matanov, Štefica Mikšić, Stjepan Rudan, Ante Cvitković, Dubravka Holik

Sažetak


Virus Zapadnog Nila (VZN),(engl. West Nile virus) po prvi puta izoliran je 1937.godine na području sjeverne Ugande. Prepoznat je kao uzročnik febrilne bolesti, te se povećava učestalost pojave bolesti. Prva epidemija VZN pojavila se 1951. godine na području Izraela, nakon čega su uslijedile brojne druge epidemije na području Maroka, Tunisa, Italije, Francuske i Rusije.

Cilj istraživanja bio je ispitati znanje o infekcijama virusa Zapadnog Nila kod studenata Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek te utvrditi eventualne razlike u odgovorima među studentima.

U istraživanju su sudjelovali studenti preddiplomskog i diplomskog smjera Sestrinstvo, kao i preddiplomskog i diplomskog smjera Fizioterapija. Ispitivanje je provedeno na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo u Osijeku. Podatci su prikupljeni pomoću anketnog upitnika. Za potrebe rada korišten je intervju s osobom oboljelom od infekcije virusa Zapadnog Nila.

Obrađeni su podatci 249 ispitanika. Utvrđeno je kako studenti studijskih smjerova Sestrinstvo i Fizioterapija posjeduju slabije znanje o infekcijama virusa Zapadnog Nila. Ne postoji značajna razlika u odgovorima između ispitanika s obzirom na godinu i vrstu studija. Isto tako, ne postoji zabrinutost među ispitanicima zbog mogućnosti oboljenja od infekcije te se ne vrše mjere prevencije od ove bolesti.

Iako su u globalu studenti pokazali zadovoljavajuću razinu znanja, radi ozbiljnih i teških komplikacija koja ova bolest može ostaviti po čovjeka, važno je implementirati ovaj dio gradiva u nastavne kurikulume jer je potpuni oporavak bolesnika nemoguć bez sustavnog i multidisciplinarnog rada različitih stručnjaka. Za takav rad potrebno je stalno usavršavanje i ulaganje u vlastito znanje i vještine. 


Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja