ZNANJA I STAVOVIVINKOVAČKIH SREDNJOŠKOLACAODARIVANJU I PRESAĐIVANJU ORGANA

Blaženka Miškić

Sažetak


Transplantacijska medicina omogućila je spašavanje i produljenje života mnogim ljudima. No, zamijeniti bolestan ili oštećeni organ zdravim moguće je samo zahvaljujući darivateljima organa. Pozitivan stav javnosti može doprinijeti povećanju svijesti o važnosti darivanja organa.  

Ciljevi rada su istražiti informiranost vinkovačkih srednjoškolaca o darivanju i presađivanju organa, postoje li razlike u stavovima s obzirom na spol i postoji li više senzibiliziranosti za darivanje organa kod učenika zdravstvene škole u odnosu na ostale.

Uzorak ispitanika obuhvatio je 142 učenika završnih razreda Poljoprivredno šumarske i Zdravstvene i veterinarske škole iz Vinkovaca. U istraživanju je korišten anonimni upitnik s 20 pitanja o znanju i stavovima o darivanju i presađivanju organa, s osvrtom na osnovne sociodemografske podatke.

Dobiveni rezultati nisu pokazali da postoje značajnije razlike u znanju i stavovima među ispitanicima niti po školi koju pohađaju niti po spolu. Većina smatra da s tematikom nije dovoljno upoznata, a najviše informacija dobivaju iz medija. Organe bi nakon smrti darivalo 49% učenika, a vjerojatno i dio onih 44% koji o tome još nisu razmišljali. Spašavanje života druge osobe bio bi glavni razlog za odluku o darivanju vlastitih organa nakon smrti. Najvažniji razlog da ne daruju organ bio bi strah da se zdravstveni djelatnici ne bi maksimalno potrudili pomoći im ako bi znali da su na listi darivatelja organa.

Dodatne edukacije, informiranje cjelokupne javnosti, uklanjanje predrasuda, promicanje pozitivnog stava u svezi darivanja organa i potpisivanje donorske kartice uvelike bi moglo povećati broj potencijalnih darivatelja.

 


Ključne riječi


darivanje organa, presađivanje organa, srednjoškolci, stavovi, znanja

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja