STAVOVI I ZNANJE ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA O SPOLNOSTI I SPOLNO PRENOSIVIM BOLESTIMA

TENA HEĆIMOVIĆ, ZRINKA PUHARIĆ, Mirna Žulec, rudolf kiralj, FILIP PUHARIC

Sažetak


Uvod: Spolno prenosive bolesti ili spolno prenosive infekcije već su dulje vrijeme globalni javnozdravstveni problem zbog epidemijske proÅ¡irenosti, mnogobrojnih komplikacija i golemih troÅ¡kova koje zdravstveni sustav i pojedinci izdvajaju za njihovo lijeÄenje. Iz godine u godinu, unatoÄ naporima zdravstvene i pedagoÅ¡ke struke broj oboljelih i dalje raste.

Cilj istraživanja bio je ispitati zdravstvene djelatnike o spolnosti (navike, stupanje u prvi spolni odnos, metode kontracepcije) i znanje o spolno prenosivim bolestima.

Ispitanici i metode: U istraživanje je ukljuÄeno 40 ispitanika (39 žena i 1 muÅ¡karac) u dobi od dvadeset do Å¡ezdeset godina. U tu svrhu konstruiran je upitnik koji se sastojao od 32 pitanja kako bi ispitanici bez dvojbe mogli anonimno rjeÅ¡avati anketu, s obzirom na to da je spolnost i spolni odnos neÅ¡to Å¡to u svakoj osobi izaziva nelagodu i nerado o tome govori.

Rezultati: Istraživanje je pokazalo kako zdravstveni djelatnici imaju dobro znanje (preko 60% toÄnih odgovora) o spolno prenosivim bolestima, putovima prijenosa, te naÄinima zaÅ¡tite.

ZakljuÄak: Zbog Äinjenice da je spolni dodir jedan od neizbježnih kontakta meÄ‘u ljudima, spolno prenosive bolesti će biti uvijek prisutne. Stoga treba naglasiti potrebu sveobuhvatne, kontinuirane i sustavne edukacije mladih, ali i cijele populacije o važnosti brige za vlastito zdravlje. 


Ključne riječi


spolno prenosive bolesti, spolnost, adolescencija, edukacija

Cijeli tekst:

PDF


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja