VAŽNOST NEFARMAKOLOŠKIH MJERA U LIJEČENJU BOLESNIKA S ARTERIJSKOM HIPERTENZIJOM UZ PRIKAZ SLUČAJA BOLESNIKA S ISTOM

Josip Kiridjija, Gordana Šantek-Zlatar, Marina Friščić

Sažetak


Arterijska hiprtenzija (AH) spada u jedan od najvažnijih sprječivih uzroka prijevremenog umiranja i jedan od vodećih javnozdravstvenih problema današnjice. Uzrok tome leži u činjenici da broj oboljelih neprestano raste, ponajviše u razvijenim zemljama, ali i nezadovoljavajuća razina kontrole osoba koje su oboljele. U današnje vrijeme poseban naglasak treba staviti na edukaciju, savjetovanja i redovito analiziranje učinka terapije kako bi se oboljelima omogućio što kvalitetniji život.  Intervencije se uglavnom odnose na motiviranje i edukaciju pacijenta o promjeni stila života koji je posljedica bolesti.  Edukacija se odnosi na upoznavanje pacijenta s promjenama stila života  koje donosi novonastala bolest s ciljem da pacijent shvati važnost promjena koje bi trebao uvesti u svoj život, i da na taj način spriječi moguće komplikacije bolesti.


Ključne riječi


arterijska hipertenzija, edukacija, prevencija, liječenje, stil života

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja