Stanje uhranjenosti uÄenika osnovnih i srednjih Å¡kola u 2016 godini

FRANKO PUHARIĆ, dorian rogović, Zrinka Puharić

Sažetak


Uvod: Tjelesna težina ovisi o nekoliko faktora od kojih su prehrana i tjelesna aktivnost najznaÄajniji. Normalna tjelesna težina osobito je važna u vrijeme adolescencije, pojaÄanog rasta i razvitka budući prevenira nastanak kroniÄnih bolesti te probleme u starijoj dobi.

Cilj rada: ispitati stanje uhranjenosti uÄenika osnovnih i srednjih Å¡kola u 2016-toj godini te zakljuÄiti ima li potrebe za intervencijom kineziologa.

Ispitanici i metode: Istraživanje je provedeno 2017. godine retrospektivnom analizom podataka iz Hrvatskog statistiÄkog ljetopisa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koji kolektira prikupljene podatke prilikom sistematskih pregleda uÄenika petih i osmih razreda u Službama za Å¡kolsku medicinu županijskih Zavoda za javno zdravstvo.

 

Rezultati: Pothranjenih uÄenika bilo je 3,73 %, prekomjerno teÅ¡kih 12,85 % a  pretilih 17,74 % u osnovnim Å¡kolama. U srednjim Å¡kolama pothranjenih uÄenika bilo je 4,58%, prekomjerno teÅ¡kih 12,95% a  pretilih 12,87%.

ZakljuÄak: Broj uÄenika prekomjerne tjelesne težine i pretilih u osnovnim Å¡kolama iznosi visokih 30,59 %, a u srednjim 25,82%. Osim planirane pravilne prehrane i mijenjanja navika i stila života, uÄenike je potrebno poticati na organiziranu tjelesnu aktivnost a putem obrazovnog sustava i na povećanu satnicu nastave tjelesne i zdravstvene kulture.


Ključne riječi


tjelesna aktivnost, pretilost,pothranjenost, prevencija

Cijeli tekst:

PDF


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja