Stanje uhranjenosti učenika osnovnih i srednjih škola u 2016 godini

FRANKO PUHARIĆ, dorian rogović, Zrinka Puharić

Sažetak


Uvod: Tjelesna težina ovisi o nekoliko faktora od kojih su prehrana i tjelesna aktivnost najznačajniji. Normalna tjelesna težina osobito je važna u vrijeme adolescencije, pojačanog rasta i razvitka budući prevenira nastanak kroničnih bolesti te probleme u starijoj dobi.

Cilj rada: ispitati stanje uhranjenosti učenika osnovnih i srednjih škola u 2016-toj godini te zaključiti ima li potrebe za intervencijom kineziologa.

Ispitanici i metode: Istraživanje je provedeno 2017. godine retrospektivnom analizom podataka iz Hrvatskog statističkog ljetopisa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koji kolektira prikupljene podatke prilikom sistematskih pregleda učenika petih i osmih razreda u Službama za školsku medicinu županijskih Zavoda za javno zdravstvo.

 

Rezultati: Pothranjenih učenika bilo je 3,73 %, prekomjerno teških 12,85 % a  pretilih 17,74 % u osnovnim školama. U srednjim školama pothranjenih učenika bilo je 4,58%, prekomjerno teških 12,95% a  pretilih 12,87%.

Zaključak: Broj učenika prekomjerne tjelesne težine i pretilih u osnovnim školama iznosi visokih 30,59 %, a u srednjim 25,82%. Osim planirane pravilne prehrane i mijenjanja navika i stila života, učenike je potrebno poticati na organiziranu tjelesnu aktivnost a putem obrazovnog sustava i na povećanu satnicu nastave tjelesne i zdravstvene kulture.


Ključne riječi


tjelesna aktivnost, pretilost,pothranjenost, prevencija

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja