PUÅ ENJE KOD OSOBA KOJE SU POD ZDRAVSTVENIM NADZOROM NA PODRUÄŒJU NOVOG ZAGREBA: USPOREDBA 2005.g. - 2015.g.

Božica Ban

Sažetak


 

Sažetak

Cilj

Istražiti navike pušenja  među osobama koje podliježu zdravstvenom nadzoru i usporediti s podacima  o pušenju iz 2005. godine.

Metode

KoriÅ¡tena je metoda anketiranja licem u lice osoba  koje dolaze u Higijensko epidemioloÅ¡ki odjel zbog izdavanja sanitarne knjižice. Anketni list je sadržavao 17 pitanja i bio je identiÄan anketnom listu iz 2005. godine.

Rezultati

Anketirano je 1000 osoba,  722 (72%) žena i 278 (28%) muÅ¡karaca. MeÄ‘u anketiranim osobama 38% je bilo puÅ¡aÄa, a meÄ‘u nepuÅ¡aÄima je 24% bivÅ¡ih puÅ¡aÄa. Za deset godina broj puÅ¡aÄa se smanjio za 3%. Najveći udio puÅ¡aÄa je kod ispitanika sa zavrÅ¡enom srednjom Å¡kolom, a najmanje puÅ¡aÄa je s visokom struÄnom spremom. Vezano uz radno mjesto najviÅ¡e puÅ¡e konobari i frizeri  (49%), a najmanje puÅ¡aÄa je meÄ‘u odgajateljima  u djeÄjim vrtićima (23%). Broj konobara puÅ¡aÄa se u odnosu na 2005. godinu smanjio za 12%, a  frizera povećao za 8%. Broj puÅ¡aÄa koji puÅ¡e na poslu smanjio se za 12%. Najveći broj puÅ¡aÄa poÄinje puÅ¡iti izmeÄ‘u 15. i 19. godine života. Deset cigareta dnevno puÅ¡i 40% puÅ¡aÄa, dok je 2005. godine 36% puÅ¡aÄa puÅ¡ilo  dnevno 20 cigareta. Broj puÅ¡aÄa koji namjerava prestati puÅ¡iti smanjio se za 18%. Kao osnovni razlog za prestanak puÅ¡enja navode zdravlje (54%) te zdravlje i financije (36%). Broj puÅ¡aÄa u dobnoj skupini od 15 do 19 godina porastao je za 29% (45% : 74%). Zdravstvene probleme vezane uz puÅ¡enje navodi 4% ispitanika.

 

ZakljuÄak

UnatoÄ svim mjerama koje se provode u borbi protiv puÅ¡enja i zakonskim okvirima u proteklih 10 godina nije doÅ¡lo do znaÄajnijeg pada broja puÅ¡aÄa u Hrvatskoj.

 


Ključne riječi


pušenje, zdravstveni nadzor

Cijeli tekst:

PDF


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja