Kvaliteta života osoba s prisutnom kroniÄnom boli

Danijel Mijatović

Sažetak


    Bol predstavlja vrlo raÅ¡iren i Äest problem danaÅ¡njice, i predstavlja jedan od osnovnih simptoma gotovo svih bolesti. Razlikujemo akutnu i kroniÄnu bol, gdje se kao granica, uglavnom,  uzimaju 3 mjeseca trajanja. KroniÄna bol traje duži vremenski period i sa sobom donosi niz problema s kojima se osoba nosi u svakodnevnom životu. Stoga je osobama s prisustvom kroniÄne boli znatno naruÅ¡ena kvaliteta života. NaruÅ¡eno je fiziÄko, ali i psihiÄko funkcioniranje, gdje se javljaju i simptomi depresije i anksioznosti. Veliki problem predstavlja nepravilno i nepravovremeno tretiranje boli. Osobe najÄešće ne prijavljuju prisustvo boli odmah i ona biva kao simptom zanemarena. Prema odreÄ‘enim istraživanjima doÅ¡lo se do spoznaje da od nastanka boli pa sve do poÄetka lijeÄenja proÄ‘e i do 4.5 godine. Isto tako, smatra se da 1/3 populacije u industrijski razvijenim zemljama trpi od kroniÄne boli koja predstavlja veliki zdravstveni, ekonomski i socijalni problem. S druge strane postoje pokazatelji da svega 50% od ove populacije prima adekvatnu terapiju. Cilj rada bio je pregledom razliÄitih istraživanja ukazati koliko bol utjeÄe na kvalitetu života.

Dostupna literatura pokazala je kako ljudi s prisustvom kroniÄne boli imaju znatno naruÅ¡eniju kvalitetu života u svim aspektima. Osim naruÅ¡enog tjelesnog funkcioniranja, naruÅ¡eno je psiholoÅ¡ko zdravlje u vidu postojanja simptoma anksioznosti i depresije, kao i socijalno funkcioniranje. Isto tako, uoÄene su odreÄ‘ene razlike utjecaja boli na funkcioniranje osobe s obzirom na dob i spol.

 

 


Ključne riječi


Bol; kvaliteta života; tretiranje boli; kronična bol; maligna bol

Cijeli tekst:

PDF PDF


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja