Izneneadna srÄana smrt - važnost medicinske sestre u prevenciji iznenadne srÄane smrti i edukaciji pacijenata

Lorena Manović, Ivana Raković, Perica Bambulović

Sažetak


SAŽETAK

UVOD: S obzirom na pojavnost iznenadne srÄane smrti i visok mortalitet koji ostavlja za sobom, sve se viÅ¡e pozornosti pridaje intervencijama koje bi prevenirale i sprijeÄile istu. Kako se iznenadna srÄana smrt može javiti u svim dobnim skupinama, kod zdravih pojedinaca, djece pa i sportaÅ¡a važno je procjeniti rizik svakog pacijenta kako bi se pravodobno provele potrebne dijagnostiÄke pretrage.Važnost medicinske sestre u procesu obrade pacijenta je neizostavna, poÄevÅ¡i od detaljne anamneze, kako osobne tako i obiteljske pa sve do edukacije o zdravoj prehrani, tjelesnoj aktivnosti, ali i terapijskim intervencijama koje mogu spasiti život pacijentu, stoga su od iznimne važnosti.

 

 

CILJ:Cilj ovog Älanka bio je istražiti mogućnosti sprjeÄavanja i prevencije iznenadne srÄane smrti kao i psiholoÅ¡ke fenomene noÅ¡enja sa kardiovaskularnom bolešću za pacijenta i njegovu okolinu;utvrditi važnost edukacije i psiholoÅ¡ke potpore medicinske sestre usmjerene na pacijenta uz holistiÄki pristup.

 

METODE:Pretraživana je PubMed baza s ciljem pronalaska odgovarajućih studija i Älanaka objavljenih u razdoblju unazad 10godina. KljuÄne rijeÄi: sestrinska skrb, rehabilitacija, iznenadna srÄana smrt, prevencija, edukacija.

 

REZULTATI: Pretraživanjem baze podataka pronaÄ‘eno je 16 Älanaka od kojih je, prema kriterijima ukljuÄenja (kljuÄne rijeÄi, datum publiciranja od 2007.godine  do 2017.godine, Älanci na hrvatskom i engleskom jeziku, sestrinski Äasopisi), za ovo istraživanje koriÅ¡teno - 4. Podatci iz literature koja je koriÅ¡tena, pokazali su važnost kvalitetne edukacije pacijenata nakon iznenadne srÄane smrti, ali i pacijenata s visokim rizikom; pažljivo odabranim edukativnim sredstvima i pomagalima. Osim toga, važno je naglasiti potrebu za educiranjem medicinskog osoblja, prvenstveno medicinskih sestara edukatorica, za pružanje najkvlitetnije zdravstvene skrbi i informacija o bolesti, naÄinima lijeÄenja i noÅ¡enju s posljedicama u svakodnevnom životu.

 

ZAKLJUÄŒAK: OdreÄ‘ivanje faktora rizika od iznenadne srÄane smrti jedan je od glavnih ciljeva u zbrinjavanju ugroženih bolesnika. Prihvaćeno je viÅ¡e faktora rizika, s pomoću kojih se može predvidjeti s manjom ili većom vjerojatnosti iznenadna srÄana smrt. MeÄ‘u njima su najvažniji smanjena ejekcijska frakcija lijevog ventrikula (<40%) i kongestivno zatajivanje srca, a zatim slijedi nepostojana ventrikularna tahikardija ili Äeste ventrikularne ekstrasistole, ishemija i hipertrofija lijevog ventrikula. Uz edukaciju graÄ‘ana o postupku reanimacije i koriÅ¡tenja automatskog vanjskog defibrilatora, intervencije medicinske sestre ukljuÄuju i zbrinjavanje pacijenta oboljelog od kardiovaskularne bolesti te pružanje psiholoÅ¡ke potpore s ciljem smanjenja tjeskobe i anksioznosti.


Ključne riječi


sestrinska skrb, iznenadna srčana smrt, prevencija, edukacija

Cijeli tekst:

PDF


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja