SESTRINSKA SKRB BOLESNIKA S TRAJNIM ELEKTROSTIMULATOROM

Marina Sinković, Gordana Šantek-Zlatar, Marina Friščić

Sažetak


Prema statistiÄkim podacima, bolesti srca i krvnih žila vodeći su uzroci smrtnosti iako se u posljednjih godina bilježi blagi pad na ljestvici sa 53% na 49%. Ako se uzme u obzir, ne tako davna proÅ¡lost, može se slobodno napomenuti kako su ranije meÄ‘u vodećim uzrocima bolesti bile zarazne bolesti, dok su sada na to mjesto zasjele kroniÄne nezarazne bolesti, a zbog naÄina života. Prema rezultatima Hrvatske zdravstvene ankete, faktori rizika za razvoj kroniÄnih bolesti su: loÅ¡e prehrambene navike, pretilost, tjelesna neaktivnost, puÅ¡enje, pijenje alkohola, a shodno tomu i razvoj bolesti koje su takoÄ‘er uzrok kroniÄnih bolesti kao Å¡to su arterijska hipertenzija, Å¡ećerna bolest, hiperlipidemija, metaboliÄki sindrom, stres. 

Bolest provoÄ‘enja srÄanog ritma i atrio ventrikulrnog provoÄ‘enja javlja se kao najÄešća komplikacija preboljele srÄane bolesti. UÄestalost i pravilan srÄani ritam odreÄ‘en je impulsima koji se stvaraju u sinus atrijskom Ävoru te se Å¡ire provodnim sistemom srÄanog miÅ¡ića gdje dolazi do kontrakcije. Kod zdravih ljudi normalni srÄani ritam, odnosno frekvencija iznosi od 60-80 otkucaja u minuti, ali s osvrtom na tjelesni napor kojeg pacijent u trenutku mjerenja izvodi. Ukoliko doÄ‘e do poremećaja ritma uslijed oÅ¡tećenja provodnog sistema srca, a odnosi se na ritam, uÄestalost i redoslijed srÄanih kontrakcija, srce slabi, dolazio do smanjenja opskrbe tkiva kisikom i hranjivim tvarima. Takav poremećaj može biti kratkotrajan, ali i dugotrajan i uÄestali, stoga je važno naglasiti kako pravovaljana kardioloÅ¡ka dijagnostika i lijeÄenje uvelike pridonose kvalitetnom zbrinjavanju pacijenata s bolestima provoÄ‘enja srÄanog ritma

Ključne riječi


poremećaji ritma, trajni elektrostimulator, zdravstvena njega

Cijeli tekst:

PDF


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja