Zbrinjavanje politraumatiziranog pacijenta

Danijel Mijatović, Adriano Friganović

Sažetak


Politraumu definiramo kao ozljedu pri kojoj su zahvaćena najmanje dva sustava ili dva razliÄita organa, pri Äemu jedna od ozljeda ugrožava bolesnikov život. Kao takva, politrauma danas predstavlja jedan od velikih javnozdravstvenih problema. Prema statistiÄkim podacima, politrauma iznosi 3-8% svih ozljeda, a stopa smrtnosti politraumatiziranih osoba kreće se od 25 do 35%. Kada govorimo o samom zbrinjavanju politrauma ono se može vrÅ¡iti na nekoliko razina. LijeÄenje politraumatiziranog pacijenta zapoÄinje na samom mjestu nesreće, nastavlja se tijekom transporta, te se dovrÅ¡ava u odgovarajućoj ustanovi. Predhospitalno zbrinjavanje na mjestu nesreće provodi se u okviru zlatnog sata. Cilj je pružiti prvu pomoć i provesti brzi fizikalni pregled uz istovremeno omogućavanje Å¡to bolje oksigenacije organizma, zaustavljanje vanjskog krvarenja i brze nadoknade izgubljenog volumena, Äime se najefikasnije smanjuje Å¡ok, hipovolemija i oÅ¡tećenje tkiva. Nakon prvotnog zbrinjavanja politraumatiziranog pacijenta u izvanbolniÄkim uvjetima i tijekom transporta, lijeÄenje se nastavlja u odgovarajućoj ustanovi. Prvo na odjelu hitne medicinske pomoći gdje se vrÅ¡i dodatna dijagnostika i naprednije intervencije zbrinjavanja. TakoÄ‘er, ukoliko je potrebno pacijent se transportira u operacijsku salu gdje se vrÅ¡i potreban manji ili veći operacijski zahvat. Naposljetku, politraumatizirani pacijent se, zbog kompleksnosti samoga stanja i zahvata, nakon operacije uglavnom smjeÅ¡ta u jedinicu intenzivnog lijeÄenja. Intenzivna medicina sastoji se od hemodinamskog nadzora, njege, lijeÄenja i održavanja života ili potpore organskim sustavima bolesnicima koji su teÅ¡ko bolesni ili ozlijeÄ‘eni. Nakon poboljÅ¡anja pacijentovog stanja, on se seli na odjel do potpunog oporavka ili otpusta na kućnu njegu ili njegu u zajednici. Politraumatizirani pacijenti predstavljaju jedne od najkompleksnijih, Å¡to zahtjeva visoko obrazovanje medicinskih sestrara, neprestanu edukaciju, te razvijene vjeÅ¡tine da se u odreÄ‘enim situacijama reagira brzo i kvalitetno.

 

Cilj rada: pregledom razliÄitih istraživanja i radova ukazati na politraumu kao javnozdravstveni problem koji zahtjeva visoku razinu znanja i vjeÅ¡tina u zbrinjavanju na svim razinama zdravstvene zaÅ¡tite.


Ključne riječi


politrauma, zbrinjavanje ozlijeđenog, hitna stanja

Cijeli tekst:

PDF


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja