Uvodnik

Sandra Mihel

Sažetak


Bilježi li se znaÄajniji  pad broja puÅ¡aÄa u Hrvatskoj,  unatoÄ svim mjerama koje se provode u borbi protiv puÅ¡enja i zakonskim okvirima?  Odgovor na ovo pitanje pokuÅ¡avaju dati autori na temelju rezultata rada o puÅ¡enju kod osoba pod zdravstvenim nadzorom.

Radovi posvećeni ranom otkrivanju raka dojke i debelog crijeva istražuju stavove i znanje stanovniÅ¡tva naÅ¡ih županija o spomenutim bolestima. U svojim zakljuÄcima autori naglaÅ¡avaju potrebu ulaganja dodatnih napora u edukaciji i podizanju samosvijesti o prevenciji raka u cjelokupnoj zajednici. Rezultati njihova istraživanja pokazuju kako je jedan od razloga odbijanja preventivnih pregleda vjerovanje ispitanika kako nedostatak simptoma Äini te preglede nepotrebnim. IstiÄe se primjer raka debelog crijeva kod kojeg je benefit nedovoljno iskoriÅ¡ten i potrebu analize Äimbenika koji utjeÄu na zdravstveno ponaÅ¡anje Å¡to je od velike važnosti za razumijevanje sudjelovanja stanovniÅ¡tva u preventivnim aktivnostima.

Rad posvećen alkoholizmu u mladih istiÄe preventivne aktivnosti koje imaju utjecaj na percepciju mladih o Å¡tetnosti konzumacije alkohola i koje je potrebno provoditi u suradnji sobitelji i Å¡kolom. Jedan od radova posvećen je prekomjernoj tjelesnoj težini u Å¡kolskoj populaciji. Broj uÄenika s prekomjernom tjelesnom težinom i pretilošću u osnovnim Å¡kolama iznosi visokih 30,59 %, a u srednjim 25,82%. Osim planirane pravilne prehrane i mijenjanja navika i stila života, uÄenike je potrebno poticati na organiziranu tjelesnu aktivnost a putem obrazovnog sustava i na povećanu satnicu nastave tjelesne i zdravstvene kulture.


Cijeli tekst:

PDF


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja