Vol 13, Broj 52, 7. listopad 2017.

Kazalo sadržaja

Uvodnik

Uvodnik PDF
Sandra Mihel 1

Stručni radovi

PUŠENJE KOD OSOBA KOJE SU POD ZDRAVSTVENIM NADZOROM NA PODRUČJU NOVOG ZAGREBA: USPOREDBA 2005.g. - 2015.g. PDF
Božica Ban 2-8
SESTRINSKA SKRB BOLESNIKA S TRAJNIM ELEKTROSTIMULATOROM PDF
Marina Sinković, Gordana Šantek-Zlatar, Marina Friščić 9-14
Stavovi i znanja žena Varaždinske, Koprivničko-križevačke te Međimurske županije prema samopregledu dojke PDF
Julija Pečet, Barbara Hohnjec, Melita Sajko 15-23
Stavovi prema programu ranog otkrivanja karcinoma debelog crijeva na području Međimurske županije PDF
Julija Pečet, Melita Sajko 24-31
Prevencija alkoholizma kod mladih osoba PDF
Lorena Manović, Ivana Raković 32-37
STAVOVI I ZNANJE ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA O SPOLNOSTI I SPOLNO PRENOSIVIM BOLESTIMA PDF
TENA HEĆIMOVIĆ, ZRINKA PUHARIĆ, Mirna Žulec, rudolf kiralj, FILIP PUHARIC 38-40
VAŽNOST NEFARMAKOLOŠKIH MJERA U LIJEČENJU BOLESNIKA S ARTERIJSKOM HIPERTENZIJOM UZ PRIKAZ SLUČAJA BOLESNIKA S ISTOM PDF
Josip Kiridjija, Gordana Šantek-Zlatar, Marina Friščić 41-47
Stanje uhranjenosti učenika osnovnih i srednjih škola u 2016 godini PDF
FRANKO PUHARIĆ, dorian rogović, Zrinka Puharić 48-50
Inteligencija i školski uspjeh PDF
Valentina Matić 51-57
Kvaliteta života osoba s prisutnom kroničnom boli PDF PDF
Danijel Mijatović 58-62
Izneneadna srčana smrt - važnost medicinske sestre u prevenciji iznenadne srčane smrti i edukaciji pacijenata PDF
Lorena Manović, Ivana Raković, Perica Bambulović 63-68
Razlika u znanju o postupcima sterilizacije i dezinfekcije između sestara na ginekološko-porođajnom odjelu i operacijskih sestara PDF
Jadranka Ristić 69-83
STAVOVI STUDENATA NEZDRAVSTVENIH STUDIJA O SESTRINSKOJ PROFESIJI PDF
Iva Marinović, Mara Županić 84-90
STAVOVI I NAVIKE ADOLESCENATA U VEZI PUŠENJA PDF
VALENTINA ANTOLIĆ, ZRINKA PUHARIĆ, TAMARA SALAJ, ĐURĐICA GRABOVAC, FILIP PUHARIĆ 91-93
Zbrinjavanje politraumatiziranog pacijenta PDF
Danijel Mijatović, Adriano Friganović 94-100