Kazalo naslova


 
Broj časopisa Naslov
 
Vol 4, Broj 13, 7. siječnja 2008. 1. Simpozij o medicinskoj etici - Etika u liječništvu i sestrinstvu, 3. travnja 2008. Sažetak   PDF
HLZ Hrvatsko društvo za anesteziologiju i intenzivno liječenje
 
Vol 1, Broj 3, 7. Srpanj 2005. 12. Poslovni sastanak Nacionalnih koordinatora Europske mreže škola koje promiču zdravlje Sažetak   PDF
Ivana Pavić Šimetin, Marina Kuzman
 
Vol 3, Broj 10, 7. travnja 2007. 1214. god. ili 2006. god. (Past and Present:1214. or 2006.) Sažetak   PDF
Stanka Komparak
 
Vol 2, Broj 5, 7. siječnja 2006. 13. Kongres Europske Unije za školsku i sveučilišnu medicinu Sažetak   PDF
Marina Kuzman
 
Vol 4, Broj 14, 7. travanj 2008. 15. Motovunska ljetna škola unapređenja zdravlja - 1. najava programa Sažetak   PDF
Tea Vukušić Rukavina
 
Vol 3, Broj 9, 7. siječnja 2007. 16. listopad 2006. godine - SMU osuđuje sve oblike prisilne prehrane Sažetak   PDF
Ivan Pristaš, Slobodan Lang
 
Vol 7, Broj 28, 7. listopada 2011. 179. GERONTOLOŠKA TRIBINA O SMJERNICAMA ZA PREHRANU STARIJIH OSOBA Sažetak   PDF
Spomenka Tomek Roksandić
 
Vol 2, Broj 7, 7. Srpanj 2006. 2. generacija praćenja HIV/AIDS - Centar za edukaciju Sažetak   PDF
Ivana Božičević
 
Vol 5, Broj 17, 7. siječnja 2009. 2. HRVATSKI KONGRES PREVENTIVNE MEDICINE Sažetak   PDF
Danijela Štimac
 
Vol 3, Broj 9, 7. siječnja 2007. 2. Simpozij "Bjesnoća u Republici Hrvatskoj" s međunarodnim sudjelovanjem - Preporuke i zaključci Sažetak   PDF
Hrvatski časopis za javno zdravstvo HČJZ
 
Vol 6, Broj 21, 7. siječnja 2010. 2010. - godina ženskog zdravlja Sažetak   PDF
Damir Eljuga
 
Vol 3, Broj 11, 7. srpnja 2007. 24. Hrvatska proljetna pedijatrijska škola, Modul "Nesreće u djece" - zaključci Sažetak   PDF
Aida Mujkić
 
Vol 4, Broj 14, 7. travanj 2008. 3. globalni kongres pacijenata, Budimpešta, veljača 2008: NIŠTA O NAMA BEZ NAS! (Nothing about us without us!) Sažetak   PDF
Mensura Dražić
 
Vol 2, Broj 5, 7. siječnja 2006. 3. godišnja konferencija Europskog udruženja javnog zdravstva (EUPHA – European Public Health Association) Sažetak   PDF
Zvonko Šošić
 
Vol 4, Broj 14, 7. travanj 2008. 4. dvogodišnja konferencija Sustainable Management Development Programa (SMDP) - Global Conference on Strengthening Public Health Management Capacity Sažetak   PDF
Tea Vukušić Rukavina
 
Vol 6, Broj 22, 7. travnja 2010. 4 stupnja gerijatrijske zdravstvene njege u domovima za starije - 169. Gerontološka tribina - Izborna skupština Hrvatskog društva za gerontologiju i gerijatriju Hrvatskog liječničkog zbora Sažetak   PDF
Spomenka Tomek-Roksandić, Marica Lukić, Mate Ljubičić, Ana Deucht, Mara Županić, Dragica Šimunec, Sanja Blažeković Milaković, Nada Tomasović Mrčela, Zijad Duraković, Luka Kovačić
 
Vol 1, Broj 3, 7. Srpanj 2005. 5 najčešćih teških pitanja o informatizaciji zdravstvenog sustava na koje je lako odgovoriti Sažetak   PDF
Ranko Stevanović
 
Vol 6, Broj 22, 7. travnja 2010. 6. knjiga udruge Sretna obitelj "Zdrav život obitelji duševnog bolesnika Ježeva kućica, duševnom bolesniku kod kuće je najljepše" Sažetak   PDF
Ema N. Gruber
 
Vol 3, Broj 10, 7. travnja 2007. 6. prosinca 1991. godine (6th December 1991) Sažetak   PDF
Andro Vlahušić
 
Vol 4, Broj 14, 7. travanj 2008. 60 godina Svjetske zdravstvene organizacije Sažetak   PDF
Adriana Andrić
 
Vol 3, Broj 9, 7. siječnja 2007. 61. stručni sastanak Hrvatskog epidemiološkog društva Sažetak   PDF
Tatjana Nemeth Blažić
 
Vol 5, Broj 17, 7. siječnja 2009. 65. stručno-znanstveni sastanak Hrvatskog epidemiološkog društva HLZ-a – zajednički sastanak sa Europskim centrom za prevenciju i kontrolu bolesti, ECDC, Stockholm (65th Scientific meeting of Croatian Epidemiological Society - Joint meeting with the Euro Sažetak   PDF
Borislav Aleraj
 
Vol 4, Broj 13, 7. siječnja 2008. 85 godina Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije Sažetak   PDF
Ante Pribudić
 
Vol 8, Broj 30, 7. travnja 2012. 9. Hrvatski psihijatrijski dani Sažetak   PDF
Uredništvo Hrvatskog časopisa za javno zdravstvo
 
Vol 7, Broj 27, 7. srpnja 2011. A folyóirat e számának szerkesztőjétől Sažetak
Tibor Szántó
 
1 - 25 od 2211 stavke/a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>